Ochrana osobních údajů

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

HS-SPORT shops s.r.o., operator sklepu www.hs-sport.cz, www.hs-sport.sk, www.hs-sport.eu, www.hs-sport.at, www.hs-sport.pl, www.kilpi.hu i www.svetkilpi.cz, deklaruje że wszystkie dane osobowe są ściśle poufne i chronione ustawą nr 101/2000 Dz. o ochronie danych osobowych.


 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 HS-SPORT shops s.r.o. z siedzibą w Lánovie - Prostřední Lánov 345, Kod pocztowy 54341, numer identyfikacyjny firmy: 09761781, (dalej zwany „HS”, „HS-SPORT” lub „my”) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe naszych klientów podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej lub kupowania naszych towarów.

1.2 Słowa pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, mają znaczenie określone w naszych Warunkach i postanowieniach.

 


 

2. DANE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ O CIEBIE

2.1 Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje o Tobie:

a) Dane osobowe, które podajesz wypełniając formularze w serwisie. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z Witryny lub składania zamówienia za pośrednictwem Witryny. Możemy również poprosić Cię o podanie danych osobowych, gdy zgłaszasz problem z witryną.

b) Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy nagrać tę korespondencję.

c) Jeśli zadzwonisz do nas, możemy przechowywać zapisy rozmów w celach szkoleniowych.

d) Możemy również poprosić Cię o wypełnienie kwestionariuszy ankiet, których używamy do celów badawczych, nawet jeśli nie musisz na nie odpowiadać.

e) Szczegóły transakcji dokonywanych za pośrednictwem Witryny i realizacji zamówień.

f) Szczegóły twoich wizyt w Serwisie, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne.

 


 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1 Używamy Twoich danych w następujący sposób:

a) Aby zarejestrować się i udostępnić swoje konto, opłacić zamówiony towar i dostarczyć zamówiony towar.

b) Aby zapewnić, że zawartość strony internetowej jest prezentowana na Twoim komputerze tak efektywnie, jak to możliwe.

c) W celu dostarczenia informacji o towarach, których od nas żądasz lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt w tych celach.

d) W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym dostawy towarów przez stronę trzecią i przetwarzania płatności przez stronę trzecią.

e) Aby korzystać z interaktywnych funkcji naszej witryny internetowej, jeśli zdecydujesz się to zrobić.

f) Aby powiadomić o zmianach na stronie internetowej.

 


 

4. ADRESY IP I PLIKI COOKIES

4.1 W celu analizy Twoich wizyt na naszej stronie zbieramy również pliki cookies (pliki przechowywane na Twoim urządzeniu). Włączając pliki cookie w swojej przeglądarce, zgadzasz się na gromadzenie przez nas plików cookie w tym celu. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies: (1) podstawowe pliki cookies niezbędne do zapewnienia dostępu do naszej strony internetowej; (2) funkcjonalne pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej (wyłączenie tych plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny); (3) wydajnościowe pliki cookie, które nie identyfikują Cię osobiście (do momentu wprowadzenia danych identyfikacyjnych w którymkolwiek z naszych formularzy), ale pomagają nam spersonalizować Twoje treści zgodnie z Twoimi działaniami na naszej stronie internetowej; oraz (4) ukierunkowane / reklamowe pliki cookie, które pomagają kierować reklamy i zwiększać ich trafność dla odwiedzających naszą witrynę internetową.

4.2 Korzystamy również z Google Analytics i podobnych usług, które zbierają pliki cookie stron trzecich („Analiza strony trzeciej”). Informacje o korzystaniu z witryny (w tym adres IP) generowane przez pliki cookie mogą być przesyłane i przechowywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Third Party Analytics wykorzysta te informacje do oceny korzystania z Witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Analityk będący stroną trzecią może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli te osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu analityka będącego stroną trzecią. Analityka zewnętrzna nie będzie łączyć Twojego adresu IP ani żadnych innych plików cookie z innymi informacjami. Możesz odrzucić pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez osoby trzecie w sposób i w celach określonych powyżej. Dodatkowe zasady Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.

4.3 Zbieranie plików cookie można przerwać, resetując przeglądarkę; Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność naszej platformy może być ograniczona (tj. W przypadku niezbędnych plików cookie możesz nie mieć dostępu do naszej strony internetowej).

4.4 Nasza strona internetowa i komunikaty utworzone w wyniku korzystania ze strony internetowej i / lub zakupu naszych towarów, takie jak e-maile promocyjne, mogą zawierać obrazy elektroniczne zwane „sygnalizatorami sieciowymi”. Sygnały nawigacyjne w sieci Web zwykle działają w połączeniu z plikami cookie i mogą być używane w taki sam sposób, jak pliki cookie (patrz wyżej).

 


 

5. MARKETING BEZPOŚREDNI

5.1 Zgadzasz się, że możemy również wykorzystywać Twoje elektroniczne dane kontaktowe, które mogą pochodzić z Twojego poprzedniego korzystania z Witryny, lub zezwalać wybranym stronom trzecim na wykorzystanie tych danych w celu dostarczenia Ci drogą elektroniczną (e-mail, SMS) skontaktowano się z informacjami o towarach i usługach. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych (biuletynów), wyłączając tę funkcję za pośrednictwem linku do rezygnacji z subskrypcji podanego w każdej otrzymanej od nas wiadomości e-mail.

 


 

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

6.1 Klikając przycisk „ZAMÓWIENIE”, który kończy proces składania zamówienia na stronie internetowej lub rejestrując się w naszym klubie lojalnościowym, wyrażasz wyraźną zgodę na udostępnianie Twoich danych osobowych stronom trzecim, takim jak (1) każdy członek naszej grupy, co oznacza naszą spółki zależne, stowarzyszone, nasza główna spółka holdingowa i jej spółki zależne; (2) dostawcy gościnni; (3) partnerzy reklamowi; (4) partnerzy świadczący usługi w celu wykonania umowy, dostawcy usług transportowych i płatności; a strony te będą następnie przetwarzać Twoje dane (jako („podmioty przetwarzające”). Wszelkie takie podmioty przetwarzające będą dostępne w naszej witrynie internetowej, a użytkownik zgadza się, że podmioty przetwarzające będą gromadzić, gromadzić, rozpowszechniać, rejestrować, organizować, modyfikować lub zmieniać konsultuj, ujednolicaj, łącz, przesyłaj, używaj, przechowuj, blokuj, niszcz i zarządzaj transgranicznym przepływem danych osobowych.

6.2 Możemy udostępniać Twoje dane:

a) W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub nieruchomość, w takim przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub nieruchomości.

b) Jeżeli HS-SPORT lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, jednym z przekazanych aktywów będą przechowywane dane osobowe klientów.

c) Jeśli mamy obowiązek ujawnienia, ujawnienia lub udostępnienia twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub egzekwowania lub egzekwowania naszych warunków i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa HS-SPORT, naszych klientów lub osób trzecich. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

d) Jeśli ujawnienie danych osobowych jest wyraźnie dozwolone w odpowiednich przepisach.

 


 

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

7.1 Zgadzasz się, że dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przesyłane i przechowywane do miejsca docelowego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być przetwarzane przez pracowników pracujących poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą, między innymi, być zatrudniani do realizacji zamówienia, przetwarzania informacji o płatnościach i świadczenia usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 


 

8. BEZPIECZEŃSTWO

8.1 Dbamy o to, aby Twoje dane były bezpiecznie przechowywane. W związku z tym wdrożyliśmy środki fizyczne, techniczne i organizacyjne oraz plany ochrony i zabezpieczenia gromadzonych danych (co jednak nie zwalnia Cię z obowiązku podjęcia odpowiednich działań w celu zabezpieczenia Twoich danych, zwłaszcza w przypadku ich przekazania). Celem jest zapobieganie nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub zapobieganie przypadkowemu, nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem dostępowi, wykorzystaniu, transmisji, przetwarzaniu, kopiowaniu, przekazywaniu, zmianie, utracie lub uszkodzeniu Twoich danych. Pomimo wszelkich starań, aby zachować zgodność z zasadami określonymi w obowiązującym prawie, nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w przypadku ich przesyłania lub przesyłania w sposób niezabezpieczony.

8.2 Tam, gdzie daliśmy Ci (lub wybraliśmy) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części Witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła.

8.3 Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę internetową, a zatem każda transmisja odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji zastosujemy surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

 


 

9. TWOJE PRAWA

9.1 Po zalogowaniu się na swoje konto HS-SPORT możesz edytować lub usunąć podane nam dane (z wyjątkiem informacji rozliczeniowych, których nie można modyfikować w związku z fakturowaniem). Możesz całkowicie anulować rejestrację, zażądać zmiany danych lub zrezygnować z komunikacji marketingowej z naszej strony lub ze strony wybranych osób trzecich, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@hs-sport.cz.

9.2 Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach biznesowych. Zazwyczaj poinformujemy Cię (przed zebraniem Twoich danych), że zamierzamy wykorzystać Twoje dane do tych celów lub kiedy zamierzamy ujawnić Twoje dane osobom trzecim w tych celach. Możesz skorzystać z prawa do zapobiegania takiemu przetwarzaniu, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do zbierania informacji. Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@hs-sport.cz.

9.3 Masz prawo dostępu do przechowywanych informacji o Tobie. Twoje prawo dostępu może być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli jednak Twoje prośby są ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne lub powtarzane, możemy:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty administracyjne związane z podjęciem wymaganych środków; lub

b) odmówić odpowiedzi na żądanie.

9.4 Jeśli uważasz, że Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, skontaktuj się z nami pod adresem info@hs-sport.cz, a podejmiemy się rozwiązania problemu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Czechach.

9.5 Witryna może od czasu do czasu zawierać linki do stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli korzystasz z łącza do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że ta witryna ma własną politykę prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za tę politykę. Przeczytaj te zasady przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych osobowych na tej stronie.

9.6 Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z tym przepisem. Korzystając z naszej strony internetowej lub zawierając umowę z tym przetwarzaniem, zgadzasz się i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

 


 

*Przetłumaczone za pomocą GOOGLE TRANSLATE. 
Klientów poleca prawdziwe recenzje naszych klientów
Wysyłka darmowa przy zakupach powyżej 499 zł
Wysyłka do 24 godzin szeroki wybór dostępnego towaru

  

Za Twoją zgodą zapewniasz, że nasza strona zapamiętuje to, co masz w koszyku, poleca wybrane przez Ciebie produkty i zapamiętuje Twój login, dzięki czemu nie musisz się logować za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz e-sklep. Cookies to małe pliki, które są tymczasowo przechowywane w Twojej przeglądarce – wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, pomagasz nam ulepszać naszą stronę.

Ustawienia szczegółoweZezwól na wszystko
GLAMI
Glami